وبلاگ رسمی روستای بهکندان

وبلاگ رسمی روستای بهکندان

دهیاران:

دهیاران سابق :

آقای علیرضا رحیمیان

آقای مرتضی سلطانی عبدالعلیزاده

 

دهیار فعلی: آقای بهمن قوامی

اعضای پنجمین دوره ی شورای اسلامی:

 

آقای اسماعیل رستمی پور سلطان

آقای قهرمان شیرزاد

آقای مصطفی سلطانی جعفر پور